Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
stoprocentserca
19:16
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
Reposted fromwhateveer whateveer viakoloryzacja koloryzacja
stoprocentserca
19:10
stoprocentserca
19:10
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
stoprocentserca
19:06
stoprocentserca
19:05
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viathereadyforthefloor thereadyforthefloor
stoprocentserca
19:04
2223 b898
stoprocentserca
19:04
Reposted fromjasminum jasminum vianataliana nataliana
stoprocentserca
19:04
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis vianataliana nataliana
stoprocentserca
19:03
4225 2381 500
byle do Wigilii...
stoprocentserca
19:02
2209 78e5
Amelie
Reposted fromvacannes vacannes viatwice twice
stoprocentserca
19:02
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatwice twice
stoprocentserca
19:01
8439 acc6 500
Reposted fromendorfines endorfines vianataliana nataliana
stoprocentserca
19:00
8533 6c44 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianataliana nataliana
stoprocentserca
21:47
- A spierdalaj.
- No ale wyrażaj się!
- Proszę spierdalać.
— kulturalnie
Reposted fromzenibyja zenibyja viamoth-into-flame moth-into-flame
stoprocentserca
21:47
21:47
5951 eb18
stoprocentserca
21:41
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viaMissMurder MissMurder
stoprocentserca
21:40
Reposted fromFlau Flau viaMissMurder MissMurder
21:39
2404 7abe 500
Reposted fromfreakish freakish viaMissMurder MissMurder
21:39
2403 ff14
Reposted fromfreakish freakish viaMissMurder MissMurder
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl