Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
stoprocentserca
17:32
4050 3f34 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaskarpecialka skarpecialka
stoprocentserca
17:32
Przytulanie to złoty środek na wszystkie sytuacje. Jeśli o czymś zapomni - przytul ją, jeśli powie dowcip, który wszyscy znają – przytul ją, jeśli sprawi Ci jakąś przykrość – przytul ją. Jeśli Ty sprawisz jej jakąś przykrość – przytul ją. Jeśli będzie smutna – przytul ją.
— Michał Piekara
Reposted frompesy pesy viazoou zoou
stoprocentserca
17:32
Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
Reposted fromgive--me--love give--me--love viazoou zoou
stoprocentserca
19:16
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
Reposted fromwhateveer whateveer viakoloryzacja koloryzacja
stoprocentserca
19:10
stoprocentserca
19:10
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
stoprocentserca
19:06
stoprocentserca
19:05
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viathereadyforthefloor thereadyforthefloor
stoprocentserca
19:04
2223 b898
stoprocentserca
19:04
Reposted fromjasminum jasminum vianataliana nataliana
stoprocentserca
19:04
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis vianataliana nataliana
stoprocentserca
19:03
4225 2381 500
byle do Wigilii...
stoprocentserca
19:02
2209 78e5
Amelie
Reposted fromvacannes vacannes viatwice twice
stoprocentserca
19:02
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatwice twice
stoprocentserca
19:01
8439 acc6 500
Reposted fromendorfines endorfines vianataliana nataliana
stoprocentserca
19:00
8533 6c44 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianataliana nataliana
stoprocentserca
21:47
- A spierdalaj.
- No ale wyrażaj się!
- Proszę spierdalać.
— kulturalnie
Reposted fromzenibyja zenibyja viamoth-into-flame moth-into-flame
stoprocentserca
21:47
21:47
5951 eb18
stoprocentserca
21:41
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viaMissMurder MissMurder
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl