Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
stoprocentserca
15:04
stoprocentserca
15:02
stoprocentserca
15:01
5281 b346 500
Reposted fromseaweed seaweed vianamehercarmen namehercarmen
stoprocentserca
15:00
4217 d3df 500
Reposted from2017 2017 vialookbook lookbook
stoprocentserca
15:00
6185 877e 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viapolciak polciak
stoprocentserca
14:59
stoprocentserca
14:58
stoprocentserca
14:56
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
stoprocentserca
14:55
stoprocentserca
14:54
stoprocentserca
14:53
stoprocentserca
14:53
stoprocentserca
14:52
2936 28e6 500
fot. Lindsay Dewald
stoprocentserca
14:52
Butelka wódki przechodzi z rąk do rąk. Głosy się plączą. Piękny wieczór. W pięknym kraju. Możemy się wszyscy powiesić.
— Herta Müller, Lis już wtedy był myśliwym
stoprocentserca
14:52
stoprocentserca
14:51
Pier at night
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaolalaa olalaa
stoprocentserca
14:51
stoprocentserca
14:49
Nic nie wyzwala w nas większej energii niż zmiana sposobu myślenia. Gdy tylko inaczej spojrzysz na świat i postanowisz przykładać większą wagę do swojego wyglądu, uruchomisz w sobie pokłady energii. Stanie się tak, gdy spróbujesz pokonać własną nieśmiałość; gdy na jakiś czas wyłączysz smartfona; kiedy widząc w szybie swoje odbicie, obiecasz sobie, że przestaniesz się garbić; gdy postanowisz, że w czasie kłótni zachowasz spokój, a przedstawiając kolejną propozycję w pracy, będziesz mówić pewnym głosem; gdy zapragniesz elegancko się wypowiadać – w każdej z tych sytuacji mogą zdarzyć się zdumiewające rzeczy.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viakarna karna
stoprocentserca
14:48
9524 ee2f
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viakarna karna
stoprocentserca
14:48
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viamglistyporanek mglistyporanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl