Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
stoprocentserca
21:40
Reposted fromFlau Flau viaMissMurder MissMurder
21:39
2404 7abe 500
Reposted fromfreakish freakish viaMissMurder MissMurder
21:39
2403 ff14
Reposted fromfreakish freakish viaMissMurder MissMurder
stoprocentserca
21:36
Jeśli jesteś cierpliwy, szczęście się do Ciebie w końcu uśmiechnie. To tak działa.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaMissMurder MissMurder
stoprocentserca
21:36
7634 d317 500
21:36
Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaMissMurder MissMurder
stoprocentserca
21:53
6153 7fe6 500
21:52
8565 5ab9
Reposted fromtosiaa tosiaa viamglistyporanek mglistyporanek
stoprocentserca
21:52
0165 feea
Reposted fromGIFer GIFer viamglistyporanek mglistyporanek
stoprocentserca
21:51
2866 a0a4
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialookbook lookbook
stoprocentserca
21:51
2305 dee5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
stoprocentserca
21:48
3767 d3b3
Reposted fromspring-flow spring-flow vialookbook lookbook
stoprocentserca
21:46
5144 6472 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialookbook lookbook
stoprocentserca
21:44
4887 90e9 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamadamemonroe madamemonroe
stoprocentserca
21:44
stoprocentserca
22:49
stoprocentserca
22:49
22:49
stoprocentserca
22:48
stoprocentserca
22:48
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl