Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
stoprocentserca
09:30
Gdy się człowiek porządnie i długo wypłacze, na ogół robi mu się lepiej, nawet jeśli okoliczności nie zmieniły się ani na jotę.
— Lemony Snicket, Przykry początek
Reposted fromSabela Sabela viamadeliine madeliine
stoprocentserca
09:29
Źle jest. Później jest chwilowo dobrze. Ale potem i tak wszystko się pierdoli.
Reposted fromGeniusz Geniusz viamadeliine madeliine
stoprocentserca
09:29
Przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności.
— Coco Chanel.
Reposted fromgivememyself givememyself viamadeliine madeliine
stoprocentserca
09:25
stoprocentserca
09:25
stoprocentserca
09:23
stoprocentserca
09:14
3161 e10d
"Zawsze masz traktować człowieka jako cel sam w sobie, a nie tylko środek do celu."
Immanuel Kant
stoprocentserca
09:13
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe viapolciak polciak
stoprocentserca
09:13
3988 6f85
Reposted fromlittlestories littlestories viapolciak polciak
stoprocentserca
09:13
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia vianataliana nataliana
stoprocentserca
09:13
2148 0252
rozwaga i roztropność
Reposted frombitchcraft bitchcraft vianataliana nataliana
stoprocentserca
09:13
7496 e76d 500
Reposted from0 0 viathereadyforthefloor thereadyforthefloor
stoprocentserca
09:13
stoprocentserca
09:12
stoprocentserca
08:55
stoprocentserca
08:54
stoprocentserca
22:43
stoprocentserca
22:43
nie wiem czy chcę
stoprocentserca
22:40
stoprocentserca
17:32
4050 3f34 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaskarpecialka skarpecialka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl