Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
stoprocentserca
22:09
Celem nie jest zostać bogatym. Celem jest żyć bogato.
stoprocentserca
22:05
stoprocentserca
22:05
stoprocentserca
22:04

"Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy."

Jakub Żulczyk

Reposted fromUndomiel Undomiel viazoou zoou
stoprocentserca
22:01
Reposted fromprzegrany przegrany viapolciak polciak
stoprocentserca
22:01
1483 befc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapolciak polciak
stoprocentserca
19:47
4816 7a12 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viazoou zoou
stoprocentserca
19:45
3088 15b4 500
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral viazoou zoou
stoprocentserca
19:42

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromplayinglove playinglove viazoou zoou
stoprocentserca
19:41
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża.
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted fromplayinglove playinglove viazoou zoou
stoprocentserca
19:41
Czasami kłamię, kiedy pytasz, czy jest dobrze
Reposted frometernaljourney eternaljourney viazoou zoou
stoprocentserca
19:40
stoprocentserca
22:16
Kiedy jestem zraniona zaczynam być cicho. Więc jeśli uważasz że Cię ignoruje, wiedz, że jest mi wtedy ciężko.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza
stoprocentserca
22:16
7361 361c 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialiliowadusza liliowadusza
stoprocentserca
22:16
2225 eca1
Reposted fromkarahippie karahippie viakoloryzacja koloryzacja
22:15
0756 2df0
Reposted fromunco unco viakoloryzacja koloryzacja
stoprocentserca
22:15
stoprocentserca
22:15
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz – "Szkoła żon"
stoprocentserca
22:14
stoprocentserca
22:14
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl